Studió | Táborok | Terény

Adatkezelési tájékoztató

A Noha Kulturális Szervező Kft. (1137 Budapest, Katona József utca 39., Cg. 13 09 063599, továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli ügyfelei személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 1137 Budapest, Katona József utca 39.
Az adatkezelő elérhetősége: +36-703860559, noha.studio@gmail.com

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó a jelentkezési űrlapok kitöltésével kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: jelentkezési űrlapot kitöltő felhasználók

A kezelt adatok köre: a jelentkezési űrlapot kitöltő felhasználók által a jelentkezési űrlap kitöltése során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email)

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- a Noha Kulturális Szervező Kft. munkatársai
- a Noha Kulturális Szervező Kft.-n kívüli programszervező esetén az adott programszervező munkatársai

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követő 1 éven belül automatikusan törlésre kerülnek.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 munkanapon belül, közérthető formában, a felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)