Studió | Táborok | Terény

Készségfejlesztő foglalkozás kisiskolásoknak

hétfő 16:20-17:05
Kisiskolás prevenciós, korrekciós fejlesztés Körte csoport Diszlexia/diszgráfia/diszkalkulia veszélyeztettség , tanulási zavarok korrekciója, tanulási nehézségek fejlesztése Foglalkozások időpontja: szeptember 14-től hétfőnként 16.20- 17.05-ig Fejlesztési területek: - mozgás (mozgáskoordináció, tér- irány- , formaészlelés, finommotorika, szem-kéz koordináció) - verbális készségek (anyanyelvi készségek, beszédészlelés, beszédkészség, szókincsbővítés, mesefűzés) - logikai készség (kreatív, problémamegoldó gondolkodásra való nevelés, figyelemtartás erősítése) - vizuális (finommotorika, vizuális memória, kreativitás) - szociális készségek (csoportos feladatokban, játékokban való együttműködés erősítése) Szükség esetén lehetőséget biztosítunk az ONLINE órák megtartására
Szeptembertől ismét elindítjuk kisiskolásoknak szóló készségfejlesztő foglalkozásainkat a Noha Stúdióban. Preventív, korrektív megközelítéssel több alapkészséget érintve a tanulási nehézségek leküzdésére, megelőzésére törekszünk játékos formában. További részletek a Csízió Fejlesztő Kuckó facebook oldalán( https://www.facebook.com/csiziotanoda/) vagy telefonon: 30 485 96 55
Győri Lívia fejlesztő és média pedagógus
vezetésével