Studió | Táborok | Terény

Iskola előkészítő-fejlesztő foglalkozás

hétfő 17:10-17:55
12.000Ft/4 alkalom
Szeptember 14től újraindulunk! Azt hiszem, mindnyájan emlékszünk az első napokra az iskolában. Az örömteli indulás életre szólóan meghatározza az iskolához, tanuláshoz fűződő viszonyunkat. Célunk az óvodából iskolába való átmenet megkönnyítése. Az iskoláskort megelőző időszak a legalkalmasabb a tanuláshoz szükséges képességek kialakítására, az esetleges hiányok pótlására, korrekcióra. Ezért olyan komplex játékos foglalkozássorozattal várjuk a gyerekeket, melynek során azon funkcióterületek fejlesztésére törekszünk, melyek a majdani könnyed, sikeres kezdést szolgálják. A foglalkozások alkalmával játszunk, mesélünk, építünk, bontunk, rajzolunk, mozgunk, egyensúlyozunk, beszélgetünk, töprengünk. Szaknyelven szólva részképességeket fejlesztünk, mindezt a játék nyelvén. Milyen alapkészségeket érintenek a foglalkozások? - anyanyelvi készség: szókincsbővítés, szóelőhívás, beszédértés, auditív differenciálás, történetépítés - logikai készség: problémamegoldó gondolkodás, összefüggések felismerése, következtetések levonása, szerialitás - testséma, szem-kéz koordináció, térérzékelés, térirányok ismerete síkban és térben - vizuális, auditív memória - finommotorika, nagymozgás - szociális készségek: társas érintkezés, kooperáció Olyan szemléletmód szerint dolgozunk, amely a gyermekbe vetett bizalmon alapul, támogatja önbizalmát, és ennek átadására törekszünk a szülők felé is.
Korosztály: 5-7 évesek Érdeklődni itt lehet: Győri Lívia 06 30 4859 655 Előzetes bejelentkezés szükséges telefonon vagy a következő e-mail címen: liviagyori9@gmail.com, https://www.facebook.com/csiziotanoda/
Győri Lívia fejlesztő és média pedagógus
vezetésével